KAN-therm: гаранция за качество
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


гаранция за качество

Нашата цел и задължение е да отговорим на всички очаквания на клиентите. Бихме желали нашите клиенти да бъдат доволни от качеството, което им предоставяме. Постигаме това чрез използване в производството само на продукти с най-високо качество, надзор на качеството в производството, стриктен надзор на производствения процес и осигуряване на подходящо ниво на нашите услуги.

Качеството на продуктите, предлагани от KAN, се проверява от външни признати органи за изпитване/изследване, както и от нашата собствена добре оборудвана лаборатория. Благодарение на нашето модерно и професионално оборудване за изследвания и изпитвания, ние сме в състояние непрекъснато да наблюдаваме производствения процес и технически да изпитваме свързаните с употребата параметри. Нашата лаборатория е експериментално поле за нови дизайнерски решения, следвайки нашата политика за непрекъснато разработване на продукти от проектантския отдел на KAN.

Нашето производство, както и всички наши дейности, се "контролират" от системата за управление на качеството съгласно EN ISO 9001: 2015.

Благодарение на тази политика и практика, продуктите на KAN получиха признание на клиентите, възприемани от тях като надежден и сигурен партньор.