KAN-therm: Kачество
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kачество

Нашата цел и задължение е да изпълним всички очаквания на клиента. Бихме искали да видим нашите клиенти доволни от качеството, което получават. Това се постига с използването само на продукти с най-високо качество за производство, чрез надзор на качеството на производството, строг надзор на производствения процес и осигуряване на подходящо ниво на нашите услуги.

Качеството на продуктите, предлагани от KAN, се проверява от външни признати тестови, както и от нашата собствена добре оборудвана лаборатория. С нашата модерна и професионална научноизследователска и тестова техника, ние непрекъснато можем да наблюдаваме производствения процес и да тестваме произведените от нас продукти. Лабораторията ни е експериментално поле за нови дизайнерски решения, следвайки нашата политика на непрекъснато разработване на продукти от проектантския отдел на KAN.
Продукция, както и всички наши дейности, се "контролират" от Системата за контрол на качеството по EN ISO 9001: 2015.

Благодарение на тази политика и практика, продуктите на KAN сдобиха с признанието на клиентите, като те виждат в наше лице  надежден и верен партньор.