KAN-therm: Диапазон на приложение
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Диапазон на приложение

System KAN-therm Copper може да бъде използвана при:
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
  • Инсталации за питейна вода,
  • Инсталации за отопление,
  • Инсталации за охлаждане (затворени или отворени),
  • Инсталации за въздух под налягане,
  • Соларни и нефтени инсталации,

Максималната работна температура (без ограничение по време) е 120°C (за EPDM), а работното налягане на системата не трябва да надвишава 16 bar*.

*За диаметри от 12–54 мм, максималното работно налягане е 16 bar, а за диаметри >54 мм — 10 bar.