KAN-therm: гаранция за качество
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


гаранция за качество

Нашата цел и задължение е да отговорим на всички очаквания на клиентите. Бихме желали нашите клиенти да бъдат доволни от качеството, което им предоставяме. Постигаме това чрез използване в производството само на продукти с най-високо качество, надзор на качеството в производството, стриктен надзор на производствения процес и осигуряване на подходящо ниво на нашите услуги.

Качеството на продуктите, предлагани от KAN, се проверява от външни признати органи за изпитване/изследване, както и от нашата собствена добре оборудвана лаборатория. Благодарение на нашето модерно и професионално оборудване за изследвания и изпитвания, ние сме в състояние непрекъснато да наблюдаваме производствения процес и технически да изпитваме свързаните с употребата параметри. Нашата лаборатория е експериментално поле за нови дизайнерски решения, следвайки нашата политика за непрекъснато разработване на продукти от проектантския отдел на KAN.

Нашето производство, както и всички наши дейности, се "контролират" от системата за управление на качеството съгласно EN ISO 9001: 2015.

Благодарение на тази политика и практика, продуктите на KAN получиха признание на клиентите, възприемани от тях като надежден и сигурен партньор.