KAN-therm: Технология на връзката
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Технология на връзката

Инсталацията на System KAN-therm Copper е базирана на техника с пресовани връзки, използващи M гофриран профил. Тя позволява:

  • Постигане на три точков натиск на О пръстена за осигуряване, че уплътнението е правилно деформирано и прилепва по повърхността на тръбата,

  • Пълно затваряне на пространството, в което е поставен О пръстена чрез пресоване на ръба на фитинга към повърхността на тръбата. Това предотвратява проникването на прах във връзката и предлага естествена механична защита за уплътнението и механично армиране на съединението,

  • Инспекция на състоянието на уплътнението поради формата седлото на О пръстена до ръба на фитинга.

System KAN-therm Copper

Изпълнение на връзките


System KAN-therm Copper

1. Срязване на тръба

Срежете тръбата перпендикулярно на оста й с ролков резец (разрезът трябва да бъде направен изцяло, без прекъсване на отрязаните тръбни секции). Допуска се използването на други инструменти при положение, че рязането е перпендикулярно и че ръбовете не са повредени като напуквания, липса на материал и други деформации на напречното сечение на тръбата. Не се допуска използването на каквито и да е инструменти, които може да генерират значителна топлина, напр. ъглошлайфи, горелки и пр.System KAN-therm Copper

2. Фаска на ръбовете на тръбата

Използвайте ръчен инструмент за фаска (за диаметри 76.1–108: полукръгла пила), направете фаска на отрязаната тръба вътре и отвън и отстранете всякакви стружки, които могат да повредят О пръстена по време на инсталацията.

System KAN-therm Copper

3. Контрол

Преди инсталацията, наличните О пръстени във фитинга трябва да бъдат проверени визуално за наличие и за повреди, замърсяване (стружки или други остри предмети) които може да повредят O пръстена при вкарване на тръбата. Освен това трябва да се уверите, ме разстоянието между съседните фитинги не е по-малко от допустимата стойност dmin.

System KAN-therm Copper

4. Инсталиране на тръбата и фитинг

Преди пресоване, тръбата трябва да бъде вкарана по дължина в муфата до определена дълбочина (допустимо е леко въртеливо движение). Употребата на масло, греси или смазки за улесняване вкарването на тръбата е забранено (вода или разтвор на вода и сапун са допустими - препоръчително за тестване на уплътняване при въздух под налягане).

System KAN-therm Copper

5. Маркиране на дълбочината на вкарване на тръбата във фитинга

С оглед постигането на здравина на връзката е необходимо да се поддържа подходяща дълбочина А на вкарване на тръбата във фитинга. След вкарване на тръбата във фитинга, колкото може, маркирайте необходимата дължина на вкарване на тръбата (или фитинг със свободен край) с маркер. След пресоване, маркировката трябва да е видима точно след ръба на фитинга. Използват се и специални шаблони за определяне дълбочината на вкарване без необходимостта от съвпадане с фитинга. В случай на самостоятелно сглобяване на няколко връзки (на принципа на вкарване на тръби във фитинги), реди пресоване на всяка отделна връзка, дълбочината на вкарване трябва да бъде проверена чрез проследяване на маркировките, направени с маркер на тръбата.

System KAN-therm Copper
6. Пресоване на връзките

Преди започване процеса на пресоване, проверете ефективността на инструментите. Употребата на криптиращ инструмент и челюстите, предоставени като част от System KAN-therm Copper е препоръчително.

Винаги избирайте точния размер челюсти за диаметъра на съединението. Челюстите трябва да бъдат поставени върху фитинга така, че улеят в челюстите да покрива точно участъка, където О пръстена е поставен във фитинга (изпъкналият край на фитинга). След като кримпиращият инструмент бъде стартиран, процеса на пресоване е автоматичен и не може да бъде спрян. Ако по някаква причина, процесът на пресоване бъде прекъснат, връзката трябва да бъде разглобена (отрязана) и да бъде направена правилно нова.
Ако монтажникът има кримпиращ инструмент и челюсти, които не са доставени със Системата KAN-therm Copper, трябва да се направи справка с компанията KAN-therm дали е тези инструменти са подходящи.

System KAN-therm Copper

7. Пресоване на връзки с диаметри 42–108 мм. Подготовка на челюсти.

За по-големи диаметри (42 мм, 54 мм, 66,7 мм, 76,1 мм, 88,9 мм, 108 мм) се използват специални четворни престягащи челюсти. Разтворената челюст трябва да бъде поставена върху фитинга.
Челюстите имат специален улей, в който трябва да пасне изпъкналата част на фитинга (местоположението на гарнитурата на О пръстена).

System KAN-therm Copper

8. След като челюстите са позиционирани правилно върху фитинга, те са готови за свързване към кримпиращия инструмент.

System KAN-therm Copper

9. Свързване на кримпиращ инструмент към челюсти

Кримпиращият инструмент с предварително монтиран, подходящ адаптер трябва да бъде свързан към челюстите. Важно е да осигурите свързването на кримпиращия инструмент към челюстите в съответствие с инструкциите, предоставени с инструмента. Кримпиращият инструмент, свързан с челюстите може да бъда стартиран за пресоване на връзката.

System KAN-therm Copper

10. Пресоване

След стартиране на кримпиращия инструмент, процесът не може да бъде спрян. Ако по някаква причина, процесът на пресоване бъде прекъснат, връзката трябва да бъде разглобена (отрязана) и да бъде направена правилно нова. След пресоване, кримпиращият инструмент се връща автоматично в първоначалното си положение. След това раменете на кримпиращия инструмент (адаптер) трябва да бъдат издърпани от челюстите. За да отстраните челюстите от фитинга, те трябва да бъдат отключени отново (в случай на диаметри от 42–108 мм), а след това разглобени. Челюстите трябва да бъда съхранени в куфари в заключени позиции.


Монтажни разстояния

Медни тръби, одобрени за ползване в System KAN-therm Copper

Ø [mm] A [mm] dmin [mm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
66,7 50 30
76,1 50 55
88,9 64 65
108 64 80

System KAN-therm Copper