KAN-therm: Тръби
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Тръби

System KAN-therm Copper е проектирана за работа с медни тръби с диаметри от 12–108 мм. Тръбите трябва да отговарят на определени изисквания и да имат съответните свойства:

  • Медни тръби съгласно EN 1057 R220/R250/R290
Медни тръби, одобрени за ползване в System KAN-therm Copper

Ø [mm] Дебелина на стената [мм]
0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5
12 R250 R220
15 R250 R220
R250
R290
18 R250
R290
22 R250 R250
R290
R220
28 R250 R290 R250 R290
35 R290 R250
R290
R290
42 R290 R250
R290
R290
54 R290 R250
R290
R290
66,7 R250
R290
R290
76,1 R250
R290
R290
88,9 R290
108 R250
R290
R290


Стойностите в таблицата се отнасят за устойчивост на разтягане(220, 250 и 290 N/mm2). Различават се тръби от мека, средно твърда и твърда сплав — R220, R250 и R290, съответно. Колкото е по-висока стойността, толкова е по-твърд материала на тръбата.