KAN-therm: Промени и новости: актуализации на софтуера KAN set 7.3
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Промени и новости: актуализации на софтуера KAN set 7.3

 • Унифициране на наименованията на отделни системи и модели тръби като техни елементи
 • Обновяване на продуктовия асортимент: изтегляне на някои артикули и въвеждане на нови артикули
 • Новости: фитинги в системата KAN-therm INOX
 • Новости: месингови фитинги в системата KAN-therm ultraPRESS

Унифициране на наименованията на отделни системи и модели тръби като техни елементи

За улеснение на идентифицирането и разбирането на продуктовия асортимент и използването на отделните елементи в проекти и реализации, въведохме промени в наименованията на отделните тръби и системи. Имената на системите ultraLINE и ultraPRESS са актуализирани съответно на актуалния ключ.

Промените в името засегнаха и следните тръби

- тръби PERTAL² – търговско наименование на PE-RT/Al/PE-RT тръбите на системата ultraLINE

- тръби PERT² – PE-RT тръбите на системата ultraLINE

- тръби PERT – PE-RT тръбите на системата ultraPRESS

- тръби PEXC – PE-Xc тръбите на системите ultraPRESS и ultraLINE

- тръби PERT – PE-RT тръбите на системите ultraPRESS и ultraLINE

- тръби bluePERT – новото име на тръбите blueFLOOR PERT

- система ultraLINE, ultraPRESS

Обновяване на продуктовия асортимент: изтегляне на някои артикули и въвеждане на нови артикули

Промени в асортимента от полистирол: полистиролът Tacker, който преди беше в опаковки от 5 m2, вече се предлага в опаковки от 10 m2.

Полистиролите Tacker EPS T-30 dB, EPS100-50 mm и всички полистироли EPS200 са изтеглени от асортимента.

Промени в продуктовия асортимент: Системата PUSH е изтеглена от производство. Вместо нея трябва да се използва системата ultraLINE.

Новости: фитинги в системата KAN-therm INOX

За подобряване на функционалността въведохме коляно и Т-образни фитинги за системата KAN-therm INOX:

 • Коляно нипел 45° Inox – 139.7
 • Коляно нипел 45° Inox – 168.3
 • Коляно нипел 90° Inox – 139.7
 • Коляно нипел 90° Inox – 168.3
 • Тройник GW Inox – 139.7 Rp3/4"
 • Тройник GW Inox – 139.7 Rp2”

Новости: месингови фитинги в системата KAN-therm ultraPRESS

Системата KAN-therm ultraPRESS също обогатихме с нови варианти тройници:

 • месингов редукционен тройник ultraPRESS – 32/20/32
 • месингов редукционен тройник ultraPRESS – 32/25/32
 • месингов редукционен тройник ultraPRESS – 32/25/25
 • нипел муфа месинг ultraPRESS – 32/28
 • месингов тройник ultraPRESS – 32
 • месингов тройник ultraPRESS – 32

Гореспоменатите актуализации и подобрения увеличават възможностите за инсталиране на отделните системи и улесняват прилагането им в бъдещи проекти. По този начин те отговарят още по-пълноценно на изискванията на проектите.