KAN-therm: ISO 9001:2015
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


ISO 9001:2015

Стремейки се да задоволим изцяло нашите клиенти, както и да доразвием и модернизираме системата KAN-therm, ние поддържаме най-високото ниво на доставяните продукти и стандарта на нашата услуга. Документираната и внедрена и напълно работеща Система за управление на качеството, базирана на ISO 9001: 2015, чиято ефективност непрекъснато се усъвършенства потвърждава всичко това. Известният сертифициращ орган Lloyd's Register Quality Assurance Limited сертифицира нашата система.