KAN-therm: KAN-therm Slim & Slim +
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm Slim & Slim +

NoНовите иновативни безрамкови вградени колекторни кутии, които пускаме на пазара през пролетта, представляват най-последното ни нововъведение.

Колекторните кутии Slim и Slim+ са уникални продукти, резултат на дизайнерската работа на специалистите на KAN-therm. Наименованието им идва от изключително тънкото оформление на предния капак, който перфектно приляга към повърхността на стените. Убедени сме, че купувачите ще оценят модерния им дизайн, както и тяхната отлична хигиенна и естетическа стойност. От друга страна монтажните специалисти ще изпитат удоволствие от лесното им и бързо вграждане без необходимост от допълнителни средства, както и от простата им структура. 

 

 

В какво се състои разликата между наличните в предлагането ни досега колекторни кутии и между новите Slim и Slim+?

Най-важните изменения, които въведохме по отношение на колекторните кутии в предлагането ни в настоящия момент са:

• при оформлението им премахнахме рамката, която се фиксираше към корпуса с помощта на специални подсилващи елементи;

• намалихме дебелината на предния капак на кутиите.

Решенията от такова естество ни дадоха възможност за изработване на продукти със значително повишена естетическа и хигиенна стойност. Благодарение на премахването на рамката новите колекторни кутии прилягат перфектно към повърхността на стените, с което се намалява количеството на повърхностите в помещенията, върху които може да се наслои прах или замърсяване.

Новият дизайн на колекторните кутии обхваща редица полезни разработки, които ще бъдат оценени от монтажните специалисти по време на тяхното сглобяване, например маркерите, които с помощта на специални регулируеми куки показват възможностите за настройка на минималната и максимална височина от пода, респективно на дълбочината за вграждане.

По-рано използвано оформление (с рамка)                        Новото безрамково оформление

   

Вградените колекторни кутии се нагласяват да прилегнат в съответни вдлъбнатини в стените, което прави възможно естетичното прикриване на колекторните тръби и на другите монтажни части в преградните стени на сградата. За обезпечаване на удобния достъп до всички средства, предният капак може да се вади, а ключалката, работеща с монета осигурява неговото фиксиране към корпуса на кутията. Предлагаме модели с различни размери, което дава възможност те да бъдат приспособени в съответствие с даденото приложение и наличното свободно място. 

 

 

 

От аспект на адаптирането различаваме две нови самостоятелни конструкции:

Вградени Slim колекторни кутии – служат за фиксиране на радиаторните тръби или на тръбната система за домашните водопроводи. Колекторните кутии Slim са на разположение във варианти с различна широчина.

 

 

 

Вградени Slim+ колекторни кутии – проектирани са за фиксиране на тръбите за повърхностно отопление и за управление на автоматизираните елементи.

 

 

Всички боядисани повърхности на вградените колекторни кутии на System KAN-therm притежават и допълнително фолийно покритие. Това изпълнение на колекторните кутии ги предпазва от възникване на повреда върху нанесения слой боя, евентуално на нейното унищожаване или замърсяване в процес на извършване на строително-монтажните операции. След приключване на всички строителни дейности защитното фолио трябва да се отстрани от повърхността на всички кутии, с което се постига идеална, лишена от надрасквания и замърсявания повърхност.