KAN-therm: Уплътнения
Main image. Main image. Main image. Main image.


Уплътнения

Фитингите в System KAN-therm Copper са оборудвани с EPDM (етилен пропилен диен мономер) гумени O образни пръстени стандартно, докато System KAN-therm Copper Газ е оборудвана с NBR (нитрил бутадиенова гума) O образни пръстени, използвани в инсталациите за природен газ и LPG. В допълнение се предлагат и О пръстени от FPM (флуорид пропилен мономер) за соларни и системи за въздух под налягане.

Работните параметри и диапазона на приложение на уплътненията са дадени в таблицата по-долу:
Име на O пръстен Свойства и работни параметри Приложение за уплътнения
System KAN-therm Copper EPDM
(черен)
 • Макс. работно налягане: 16 bar (10 bar за въздух под налягане)
 • Работна температура: -20°C – +110°C
 • Краткотрайно: +135°C

 • Питейна вода
 • Централно отопление
 • Охладителна вода (затворена или отворена система)
 • Въздух под налягане (съдържание на масло до 25 mg/m³)
 • Офшорни инсталации

System KAN-therm Copper FPM
(зелен)
 • Макс. работно налягане: 10 bar
 • Работна температура от -20°C – +200°C
 • Краткотрайно: 230°C

 • Соларни инсталации*
 • Въздух под налягане
 • Инсталации за инертен газ
 • Транспортни инсталации за дизелово гориво
 • Внимание!!
  Не използвайте в инсталации за гореща чиста вода

*Трябва да се използва в диапазона параметри, съгласно EN 1254-2. Работна температура: ≤ +120°C, макс. работно налягане: 16 bar за Ø ≤ 54 мм и 10 bar за Ø > 54 мм

Всички фитинги на Системата KAN-therm Copper с диаметър от 12–108 мм са оборудвани с функция LBP (Leak Before Press — сигнализация за непресовани - течащи връзки).

System KAN-therm Copper

System KAN-therm Copper
В диапазона от диаметри между 12–108 мм, функцията се изпълнява чрез съответния дизайн на фитинга (овализация на заглушка).
System KAN-therm Copper