KAN-therm: System KAN-therm Football
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


System KAN-therm Football

Система KAN-therm Football е комплектна инсталационна система, служеща за построяване на инсталации за стопляне на тревата на футболни игрища.

Система KAN-therm Football може с успех да се употребява също така за построяване на инсталации за охлаждане на големи външни повърхности, напр. пързалки.

Употреба на системата KAN-therm Football донася измерима полза:

  • комфорт и безопасна експлоатация на стопляните или охлажданите повърхности,
  • в случай на спортни обекти, като футболни игрища, възможност за ползването им дори през зимен период,
  • в случай на спортни обекти, като пързалки, възможност за ползването им дори през летен период,
  • най-високо качество на материалите и компонентите,
  • прост и бърз монтаж,
  • комплексно обслужване на инвестицията