KAN-therm: System KAN-therm PP
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


System KAN-therm PPСистема KAN-therm PP е комплектна инсталационна система, състояща се от тръби и муфи, изработени от термопластична пластмаса - полипропилен PP-R (тип 3) с диапазон на диаметрите 16-110 мм. Съединяване на елементи на системата се състои чрез муфна заварка (термична полифузия) с използване на електрически заваръчни машини.

Teхника на заваряването, благодарение на еднородно съединение, гарантира изключителна плътност и механична якост на инсталацията. Системата е предназначена за вътрешните водопроводни инсталации (топла и студена потребителска вода), нагревателни и охладителни инсталации, както и за технологичните промишлени инсталации.

 

Преимущества на Системата KAN-therm PP:

  • еднородност на съединения – осигурява плътност и трайност на съединението,
  • висока химична устойчивост – възможност за употреба в промишлено оборудване,
  • устойчивост към корозия на материала, висока експлоатационна трайност – осигурява дълъг живот на инсталацията,
  • висока хигиеничност на продуктите (микробиологична и физиологична инертност) – важна в инсталации за питейна вода,
  • устойчивост към зарастване с камък – важна в инсталации със силно минерализирана вода,
  • ниска топлопроводимост (термоизолационност на тръбите) – ограничава разноските по термоизолация,
  • демпфиране на трептения и шумове от течението – осигурява комфортна експлоатация на инсталацията,
  • механична якост – създава възможност за монтаж на инсталации върху мазилка и на общодостъпни места,
  • ниско относително тегло – улеснява транспорт и монтаж.