KAN-therm: System KAN-therm Rail
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


System KAN-therm RailСистема KAN-therm Rail е комплектна инсталационна система, служеща за построяване на:

  • инсталации за подово отопление и охлаждане
  • инсталации за стенно отопление и охлаждане
  • инсталации за отопление и охлаждане на външни повърхности

Основният елемент на тази система са летви Rail за закрепване на тръби. Летвите могат да се закрепват директно към пода или да се залепват, с помощта на леплива лента, върху стиропорените плочи KAN-therm с фолио. Системата KAN-therm Rail отлично се оправдава в инсталации за стенно отопление.