KAN-therm: System KAN-therm Tacker
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


System KAN-therm Tacker 

Система KAN-therm Tacker е комплектна инсталационна система, служеща за построяване на инсталации за подово отопление и охлаждане.

В Системата KAN-therm Tacker тръбите се закрепват към стиропор KAN-therm с фолио със специални скоби с помощта на такер. Системата се прилага за полагане на подово отопление и охлаждане, изпълнявано по мокър метод.  Създава възможност за употреба на стиропорени плочи с дебелина 20 – 50 мм и на заварявани пакети от скоби, значително улесняващи работа с такер и съкратяващи времето на монтаж на инсталацията.