KAN-therm: Новият цех на фирма КАН вече работи!


 

Новият цех на фирма КАН вече работи!

На 25 ноември 2016 новият цех на фирма КАН в икономическата зона в Сувалки пусна първата си продукция. Цехът впечатлява с мащаба си, а огромното пространство и роботизираните машини допълнително подчертават това. В новия цех на площ от 4,250 кв. м. е разположена производствена техника. Трябва да се отбележи, че  това е само пръвият етап от целия проект. Вторият етап предвижда цехът да бъде разширен с още 6 000 кв. м. Така производствената площ ще достигне над 10 000 кв. м.

 
Преместването на произвдоствените мощности започна през октомври и приключи без нито ден закъснение точно по график. Всички работници, ангажирани с процеса, направиха необходимото, за да приключи преместването в срок. 

Новият цех дава възможност за по-добра организация на работата и по-голяма прозрачност на производствения процес. А най-важното е, че бяха закупени нови машини, а производството бе роботизирано. Това бе запланувано в началото на миналата година. Основната цел при изграждането на новия цех бе повишаването на производствения потенциал на фирмата. „Това ще даде възможност за увеличаване на обема на продукцията и, най-важното, за по-гъвкави решения при нестандартни поръчки“, разказва един от координаторите на проекта.

В новата сграда на ул. "Карпински" в Бялисток са разположени отдел за производство на полиетилен и полипропиленови тръби, отдел за комплектоване и опаковане на готовата продукция, отдел за производство на пластмасови конектори и склад за пластмасови отливки.  Разбира се там се помещават и съпътстващи дейности като отдел за поддръжка, контрол на качеството и лаборатория.