KAN-therm: Стандартни KAN-therm тръби с 5-слойна конструкция!
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Стандартни KAN-therm тръби с 5-слойна конструкция!

В интерес на сигурността и удобството както на Вас, така и на Вашите клиенти, ние непрестанно подобряваме качеството на нашите продукти, във връзка с което решихме да въведем някои промени в конструкцията на полиетиленовите тръби с марката KAN-therm и да оптимизираме начините на тяхното опаковане.

Промяната в конструкцията се заключава във въвеждане на петслойно изпълнение по отношение на полиетиленовите тръби PE-Xc, PE-RT (тип II) и BlueFloor PERT, които се предлагат в продуктовите групи KAN-therm Push и KAN-therm Press, както и за тръбите за подово отопление.


Защита на слоя EVOH

Промяната на конструкцията на тръбите от 3 слоя (3L) на 5 слоя  (5L) има технически аспект, особено важен за инсталиращия персонал. Петслойните тръби са техническо усъвършенстване на трислойните тръби. В структурата на 5-слойните полиетиленови тръби е „скрит“ един бариерен слой (кислородна бариера) EVOH за предотвратяване на дифузията. Този именно дизайн предпазва слоя EVOH от механични повреди по време на монтажа на тръбите на работната площадка.

По такъв начин пълната монтажна дейност на тръби с 5 слоя е защитена срещу дифузия на кислород във вътрешността, в резултат на което се отстранява рискът от корозия на металните елементи, участващи в инсталациите.

KAN-therm тръби с 5L технология!

Ние сме в процес на замяна на всички съществуващи 3-слойни полиетиленови тръби с новата 5-слойна конструкция.

От техническа и формална гледна точка и двете конструкции тръби са взаимнозаменяеми и може да се използват заедно в една и съща инсталация.

Допълнителна оптимизация извършихме и по отношение на начина на опаковане с прилагане на картонени опаковки за всички дължини полиетиленови тръби с 5 слоя в групите продукти PE-Xc, PE-RT и BlueFloor PERT. Това решение ще минимизира риска от механично повреждане на тръбите по време на тяхното транспортиране и съхраняване както в складовете, така и на работната площадка.

Горепосочените промени на преминаване от трислойна към петслойна конструкция ще бъдат осъществени последователно.