KAN-therm: Новият цех на фирма КАН вече работи!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Новият цех на фирма КАН вече работи!

На 25 ноември 2016 новият цех на фирма КАН в икономическата зона в Сувалки пусна първата си продукция. Цехът впечатлява с мащаба си, а огромното пространство и роботизираните машини допълнително подчертават това. В новия цех на площ от 4,250 кв. м. е разположена производствена техника. Трябва да се отбележи, че  това е само пръвият етап от целия проект. Вторият етап предвижда цехът да бъде разширен с още 6 000 кв. м. Така производствената площ ще достигне над 10 000 кв. м.

 
Преместването на произвдоствените мощности започна през октомври и приключи без нито ден закъснение точно по график. Всички работници, ангажирани с процеса, направиха необходимото, за да приключи преместването в срок. 

Новият цех дава възможност за по-добра организация на работата и по-голяма прозрачност на производствения процес. А най-важното е, че бяха закупени нови машини, а производството бе роботизирано. Това бе запланувано в началото на миналата година. Основната цел при изграждането на новия цех бе повишаването на производствения потенциал на фирмата. „Това ще даде възможност за увеличаване на обема на продукцията и, най-важното, за по-гъвкави решения при нестандартни поръчки“, разказва един от координаторите на проекта.

В новата сграда на ул. "Карпински" в Бялисток са разположени отдел за производство на полиетилен и полипропиленови тръби, отдел за комплектоване и опаковане на готовата продукция, отдел за производство на пластмасови конектори и склад за пластмасови отливки.  Разбира се там се помещават и съпътстващи дейности като отдел за поддръжка, контрол на качеството и лаборатория.