KAN-therm: ZRM. Естетика подкрепена от функционалнос.
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

ZRM. Естетика подкрепена от функционалнос.

 

Единственото такова решение на пазара

Жилищните колекторни възли (ZRM) са готови колекторни префабрикати, предназначени за захранване на апартаменти в многофамилни жилища със студена, топла битова вода и отопление.

Позволяват обединяването в единна конструкция измервателните точки на отоплителната и водопроводна система в многофамилни жилища. Решението е иновативно, компактно и изключително удобно за използване.

Системата е абсолютна новост на пазара за инсталации, която е патентована и защитена от закона.

 

Защо да изберете ZRM?

Пазарът на многофамилни жилища се стреми не само към все по-висок стандарт на вътрешния дизайн, но и към осигуряване на оптимално жизнено пространство за обитателите. Вниманието към детайлите върви ръка за ръка с осигуряването на подходящи инсталационни съоръжения, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и функционалност.

 

Иновации, които увеличават полезното жизнено пространство

ZRM е отговор на необходимостта от увеличаване на жилищното пространство и гаранция за по-бързо и следователно по-евтино изпълнение. Монтажът в шахти е много по-ефективен, тъй като продуктът се доставя до конструкцията под формата на готов префабрикат. Така реализацията на проекта на етапа на строителство се осъществява за по-кратко време, което ускорява въвеждането в експлоатация на сградата и продажбата на жилищата. Инвестицията носи печалби по-рано, отколкото е предвиждал първоначалният план.

 

 
 

Полза за инвеститора и полза за купувачите

ZRM дава възможност за по-бързо изпълнение, предаване за използване и продажба на сградата. Благодарение на технологията, чието функциониране се наблюдава от много години във фирмените лаборатории KAN, системата гарантира дълготрайна безпроблемна работа на всички инсталации за вода и отопление.

Като инвеститор - благодарение на ZRM, Вие печелите ценно време за монтаж, което се изразява в намаляване на разходите и по-бързото завършване на апартаментите, а след това и тяхната продажба.

Като потребител – Вие ще оцените естетиката и надеждността на конструкцията.

 

Започнете да мислите за това още на етапа на проектиране

Взехте ли решение? Започнете да го реализирате още на етапа на проектиране на сградата. Тогава проектантът ще предвиди съответно намалени пространства за вертикалните инсталации (т.нар. шахти), като по този начин оптимизирате пространството на инвестицията си. Благодарение на ZRM можете лесно, бързо и точно да свържете модулите на топлата и студена битова вода и централно отопление, с възможност за незабавно тестване за течове.

Производител на жилищните колекторни възли (ZRM) е полската фирма KAN, която вече 25 години се специализира в производството на системи за водоснабдяване и отопление, базирани на иновативна технологична мисъл. Това е гаранция за комфорт на използване и дългосрочна, безопасна работа. Надеждността и дълготрайността на продуктите са техните отличителни черти, незаменими в съвременното жилищно строителство.

Жилищните колекторни възли (ZRM) осигуряват по-голямо жизнено пространство, като същевременно увеличават функционалността на водната отоплителна система в обекта и съкращават времето за нейния монтаж. ZRM е абсолютна новост на пазара, които умело съчетават функционалност и естетика.

 

Повече информация: