KAN-therm: Научете всичко най-интересно за системи за подово отпление KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Научете всичко най-интересно за системи за подово отпление KAN-therm

Подово отопление, на какво трябва да обърнете внимание и какви грешки при изпълнението се извършват най-често

 

Понастоящем подовото отопление е една от най-често избираните от инвеститорите системи за отопление на дома. Едни от основните предимства на тази система са термичен комфорт, висока енергийна ефективност благодарение на възможността за използване на ниско температурни екологични източници на топлина като термопомпи, кондензни котли, соларни инсталации и др., висока хигиена и естетика.  

Въпреки популярното мнение, че инсталацията на подово отопление е лесна и проста за монтаж отоплителна система, трябва да се имат предвид някои основни принципи и практики, свързани с нейния подбор и изпълнение.

Какви са най-честите грешки при избора и монтажа на подово отопление?

Липса на изолация против влага

Много съществена грешка при полагане на подовото отопление е липсата на изолация против влага под цялата повърхност на нагревателната плоча. Липсата на такава изолация може да предизвика проникване на влага от земята през самата нагревателна плоча и деформация на бетоновия слой, положен на земята и в крайна сметка унищожаване на нагревателната плоча (нагревателната плоча остава без опора).

 

Неравен под или таван

Бетонната плоча или подът, върху които ще бъдат положени изолационните плоскости за подовото отопление, трябва да бъдат равни. По този начин топлоизолацията плътно ще прилегне към основата и благодарение на това ще осигури солидна опора за бъдещата нагревателна плоча. Всички неравности на пода или на тавана могат в последствие да доведат до прекомерно напукване.

 

Липсата или неправилно изпълнена дилатация на нагревателната плоча по отношение на конструкцията на сградата

Следващата стъпка, непосредствено след подготовката на носещата подложка, е полагането на стенната лента и топлоизолацията върху цялата предназначена за подово отопление повърхност. Стенната лента е предназначена да отдели бъдещата нагревателна плоча от всички вертикални вътрешни и външни преградни стени. В бъдеще това ще осигури свободната и безопасна експлоатация на нагревателната плоча чрез компенсиране на термичното разширение. Абсолютно необходимо е полагането на стенна лента по периферията на нагревателната плоча и тя не трябва да бъде опъната в ъглите, тъй като е възможно нейното напукване при изливането на замазката. Липсата на стенна дилатация представлява потенциален риск от напукване на нагревателната плоча в мястото на контакт с вертикална преграда. Друго последствие би било увреждане на настилката, например керамични плочки. 

 

Разделяне и дилатация на нагревателните плочи

   Много често се забравя за дилатацията на плочите във вратите между две отделни помещения.  Това води до голяма нагревателна плоча без дилатация.  Друг проблемен въпрос е съответната височина на дилатацията.  Правилно изпълнената дилатация започва от топлоизолацията на нагревателната плоча и се простира над дебелината на замазката заедно с настилката. Накратко, дилатацията трябва напълно да отделя две съседни плочи заедно с финишната настилка.

Отделените нагревателни плочи се разширяват под влиянието на топлината, но това ще се случва поотделно за всяка плоча. Неподвижният монтаж на тръбите между тези плочи може да доведе до "нарязване" на транзитните тръби поради индивидуалните топлинни движения на две различни плочи. Това явление може да бъде елиминирано чрез използване на специални дилатации за транзитните тръби. Това се осъществява чрез монтирането на тръбите в местата на дилатация на плочите в специални защитни обвивки с дължина около 50 cm.

 

Избор на мощността на подовите нагреватели

Все по-често подовото отопление е единствената основна система за отопление в сградата и то трябва да покрие топлинните нужди на 100%. Честа грешка при инсталацията на подово отопление е просто липсата на добър проект и оптимален подбор на разстоянието между тръбите. Подценяването на производителността на подовото отопление спрямо реалните топлинни нужди на сградата водят до непрекъсната липса на достатъчно топлина в помещенията и термичен дискомфорт. В такива ситуации изпълнителите прилагат повишаване на температурата на подовото отопление, което води до прегряване на пода. Това не влияе положително на ефективността на инсталацията и комфорта на потребителите. Често няколко грешки в изпълнението се припокриват в една и съща инсталация и тогава тяхната елиминация чрез повишаване на температурата или регулиране на потоците от колектора става невъзможно. Не забравяйте, че неправилно изпълненият подов нагревател не може да се ремонтира без подмяна на пода.

 

 

Планиране на системата и дължината на отоплителни кръгове

За да бъдат правилно планирани трасетата на отоплителните кръгове са необходими консултации с инвеститора относно планираното разпределение на мебелировката или разпределението на помещенията. По този начин ще бъде избегната ситуацията, когато мебелировката покрива отоплителния цикъл и ограничава мощността на отоплителната инсталация. В случай на подово отопление в помещения от типа баня, трябва да се избягва провеждането на отоплителни кръгове под душ кабини или вани - такава инсталация може да доведе до неприятни миризми, идващи от канализационната система. Най-сериозната грешка при полагането на подово отопление обаче е изпълнението на твърде дълги нагревателни серпентини. Твърде дългите серпентини са причина за много голяма загуба на налягане, което трудно може да бъде балансирано с циркулационна помпа.

 

Закрепване на тръби за топлоизолацията

Много често поради желанието да се икономисат елементите на подовите отоплителни инсталации се използват непрофесионални, самостоятелно направени системи за "фиксиране" на тръбите към топлоизолацията. Често срещан резултат от този подход е липсата на солидно фиксиране на тръбите към топлоизолацията и нейното „надигане" при полагане на замазката. Резултатът е неравномерна дебелина на замазката над нагревателната тръба, което може да доведе до прекомерно локално напукване на нагревателната плоча и настилката, например от керамични плочки.

 

 Избор на разпределители(колектори)   

Друга доста често срещана грешка при избора и завършването на инсталациите за подово отопление е погрешният избор на разпределителите. За правилното и равномерно функциониране на подовата отоплителната система се прилага, т.нар хидравлична регулация на всички отоплителни кръгове. Това се осъществява със специални дебитомери или контролни вентили, с които са оборудвани разделителите за подово отопление. Друг проблем е управлението на подовото отопление на принципа на измерване на стайната температура. Такава възможност се предоставя от колекторите, които освен посочените дебитомери или контролни вентили имат допълнителни вложки за монтаж на автоматизационни задвижки. Изборът на разпределител, който не е оборудван с тези елементи  не позволява изправното функциониране на цялата подова отоплителна система.

 

 

 

Полагане на замазка

Много важен въпрос при полагането на подовата замазка е запазването на повишено внимание при използването на инструменти, които могат да повредят положените тръби. Ето защо е абсолютно препоръчително при полагане на замазката тръбите да са пълни с вода под налягане. Това ще позволи бърза идентификация на мястото на повредата на тръбата още на етапа на полагане на подовата замазка. За да се получи здрава бетонна замазка, безпрекословно трябва да бъдат спазвани препоръките за минимална дебелина и да се наблюдават тези параметри при самото полагане. За да се намали водата за смесване и получи подходяща консистенция на бетоновата смес, се препоръчва добавянето на така наречените пластификатори. Неупотребата на високоефективни пластификатори за бетоне е очевидна изпълнителска грешка , която предизвиква значително увеличаване на порьозността на замазката, а това от своя страна води до значително намаляване на капацитета на топлинната проводимост на настилката и нейните свойства .Непосредствено след полагане на замазката не трябва да се режат стенните ленти и дилатационните фуги. Те трябва да се показват над пода, докато не започне полагането на подовата настилка, като по този начин довършителните екипи разбират, в кои места да направят дилатация, например, керамични плочки.

 

Грижа за замазката

Времето за втвърдяване на замазката е от 21 до 28 дни.  Едва след това може да се премине към процеса на бавно загряване на замазката. Необходимо е да се избягва стартирането на подовата отоплителната система веднага след полагане на замазката, например за да се предпази напълнената инсталация от замръзване. Нагряването на прясната замазка ще доведе до прекомерно и преждевременно изпаряване на водата, необходима за процеса на втвърдяване на бетона. В резултат на това издържливостта на пода ще бъде много по-ниска.

Ръководител на технически консултации

магистър инженер Мариуш Хорошуха

 

 

 Click here Кликнете тук и се регистрирайте в нашия бюлетин и бъдете един от първите, получили тези интересни статии!

 

 

 Прочетете повече: Knowledge Base