KAN-therm: Подово отопление или отопление с радиатор? Намерете най-доброто решение за своя дом!
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Подово отопление или отопление с радиатор? Намерете най-доброто решение за своя дом!

Въпреки че повърхностните отоплителни системи стават все по-популярни, в много домове все още се използват традиционни радиатори. Същността и на двете, разбира се, е осигуряването на топлинен комфорт на живущите. Но по какво се различават? На какво трябва да обърнем внимание при избора на решение?

Икономичност и ефективност

Системите за подово отопление са нискотемпературни отоплителни системи. Но какво означава това? Максималната температура на потока на отопляващата вода е 55°C. Подовото отопление може да се захранва директно от нискотемпературни източници на топлина като термопомпи или газови кондензационни котли, което значително намалява текущите разходи за експлоатация. Не трябва да забравяме и многостранността на този метод за отопление. В случай на повърхностно отопление, със системата KAN-therm е възможен дори и най-сложният монтаж, което се дължи наред с други неща на широкия избор от диаметри на тръбите, различни изолационни конструкции и широка гама от монтажни инструменти.
Друго предимство е, че осигурява идеално разпределение на температурата в интериора – подът излъчва топлина равномерно по цялата повърхност, което се отразява благоприятно на комфорта на потребителите. Не трябва да забравяме и това, че този метод на отопление е свързан с по-малко конвективно движение на въздуха, което намалява количеството прах във въздуха в помещението. При монтирането на подово отопление обаче е важно да вземете предвид потенциалните пречки за излъчваната топлина, т.е. мебели или неподвижни строителни елементи.

По-топло (или твърде топло)

Какви са предимствата на отоплението с радиатори? Монтажът изисква по-малко работа, а системата постига по-голяма топлинна ефективност.
Подаваната температура на водата за отопление е около 60-80°C, и самият процес на отопление е по-кратък, отколкото при подово отопление. Но негов недостатък е, че отоплителният ефект до голяма степен зависи от размера на самия радиатор, колкото по-голям е той, толкова по-трудно се поставя в помещението.
Идеално е да се използват и двата начина за отопление. Това е възможно и често използвано решение.


Системата от отопление с радиатори и подово отопление може да работи с един – високотемпературен или нискотемпературен – източник на топлина. В първия случай е необходимо да се намалят параметрите на циркулация на системата за подово отопление. За това помагат помпените циркулационни системи на KAN-therm, които перфектно решават тази задача.

Традиционните радиатори – въпреки че все още се използват в много проекти – постепенно отстъпват място на по-ефективните, щадящи околната среда системи за повърхностно отопление. Но изборът на идеалното решение зависи от много фактори, най-важният от които е топлинният комфорт. А определянето за това е доста субективно.